CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
XÃ HƯNG ĐẠO RA MẮT HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
10/06/2022 02:11:30

XÃ HƯNG ĐẠO RA MẮT HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

Sáng ngày 7.6, tại hội trường UBN xã Hưng Đạo đã diễn ra hội nghị Thành lập Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản nhiệm kỳ 2022- 2027.

Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Cường- Chủ tịch UBMTTQ Thành phố, Thành ủy viên phụ trách Đảng bộ xã Hưng Đạo cùng các đồng chí Phòng kinh tế thành phố Chí Linh.

* Đại biểu địa phương có các đồng chí trong BTV, Đảng ủy, các đồng chí công chức UBND xã trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trong toàn xã.

Về dự hội nghị có các ông bà đại biểu các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các ông bà đại biểu các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng các đồng chí cơ quan báo chí đã về dự và đưa tin Hội nghị.

Về dự hội nghị còn có 16 đại biểu là thành viên Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản xã Hưng Đạo.

Hội nghị dã bầu đoàn chủ tọa, đoàn thưu lý hội nghị. Nghe đoàn chủ tọa báo cáo quá trình xây dựng thành lập Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản. Nghe điều lệ của Hợp tác xã và mức đóng góp vón điều lệ của các thành viên HTX.

Trên tinh thần của Luật HTX (sửa đổi bổ sung năm 2012); Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị vế đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 9 ) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 17/01/2014 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là những văn kiện quan trọng tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban, ngành, đoàn thể và người lao động về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Qua quá trình khảo sát và được sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Chí Linh, phòng Kinh tế - Thành phố Chí Linh và được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, HĐND,UBND,UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể trong toàn xã Hưng Đạo, HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản xã Hưng Đạo cơ bản đã hoàn tất các hồ sơ thủ tục để tiến đến tổ chức Hội nghị thành lập, HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản xã Hưng đạo.

Với mục đích nhằm “Đổi mới, hợp tác, phát triển vì cộng đồng và an sinh xã hội”, Hội nghị đã bầu ra

Hội đồng quản trị HTX gồm 3 ông bà:

1. Ông: Vũ Đình Muôn

2. Ông: Trần Kim Quân

3. Ông: Nguyễn Văn Tiềm

Bầu Giám đốc HTX kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Muôn

Bầu Kiểm soát viên HTX kỳ 2022- 2027: Ông Nguyễn Văn Hải

Hội nghị nghe ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Đảng ủy, giao nhiệm vụ cho HTX . Việc thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản xã Hưng Đạo là một bước phát triển mới của xã nhà góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mục đích xây dựng các sản phẩm OCOP, đưa Hưng Đạo về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1375
Trước & đúng hạn: 1375
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:13/08/2022 16:27:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG ĐẠO - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Duy Đăng

Địa chỉ: Thôn Kim Điền - Xã Hưng Đạo - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0988 269 408

Email: nguyenthihuongqtvp1@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0