NÔNG THÔN MỚI
BCH ĐẢNG BỘ HỌP CHUYÊN ĐỀ RÀ SOÁT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO,NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
16/06/2022 08:49:06

BCH ĐẢNG BỘ HỌP CHUYÊN ĐỀ RÀ SOÁT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO,NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Chiều ngày 14.6, BCH Đảng bộ xã Hưng Đạo tổ chức họp chuyên đề rà soát tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Về dự hội nghị có các đc BTV , BCH Đảng ủy, cán bộ công chức xã.

Hội nghị nghe đồng chí cán bộ chuyên môn báo cáo kết quả rà soát tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

 

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm của Thành ủy- UBND Thành phố, chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã và các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Hưng Đạo. Các cấp các ngành đãquan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa trường học, sân vận động, đường giao thông, nhà ở cho hộ nghèo...

Thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh và kế hoạch chỉ đạo, triển khai của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND - UBND thành phố, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố Chí Linh; Ban chấp hành Đảng bộ xã , Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu xã. UBND xã luôn chủ động tích cực triển khai tuyên truyền đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể nhân dân trong xã; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền ra các văn bản, nghị quyết chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động phối hợp với các cấp, các ngành; thường xuyên đôn đốc các thành viên, các bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo, trong việc tổ chức thực hiện các tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu.

UBND xã, đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức phụ trách các thôn và phân công các đồng chí công chức phụ trách các tiêu chí theo các lĩnh vực chuyên môn của từng đồng chí. UBND xã tiếp tục tập trung khai thác các nguồn lực kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã được quan tâm thường xuyên; đã tổ chức nhiều hội nghị và lồng ghép dưới nhiều hình thức để quán triệt đầy đủ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 tới cán bộ, Đảng viên, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của xã và toàn thể nhân dân.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tạo chuyển biến rõ nét, tích cực; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Người dân hiểu rõ và ý thức được vai trò chủ thể, nghĩa vụ của mình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Kết quả thực hiện 18 tiêu chí XDNTM kiểu mẫu tại địa phương

- Căn cứ theo 18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Qua khảo sát đến nay xã tự đánh giá đã hoàn thành 13/18 tiêu chí.

Các tiêu chí đã đạt gồm: Tiêu chí về quy hoạch, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn,thông tin truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người, tiêu chí hộ nghèo, lao động việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục đào tạo, tiêu chí y tế, tiêu chí văn hóa, tiêu chí môi trường, tiêu chí an ninh trật tự, hành chính công.

Còn lại 5 tiêu chí chưa đạt gồm:

Tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí điện, tiêu chí Trường học, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa

Hội nghị đã nghe các đại biểu cho ý kiến thảo luận. Để cụ thể hóa các tiêu chí trên, nhằm mục đích xây dựng thành công tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Nguyễn Văn Trang- Bí thư Đảng ủy đã kết luận giao nhiệm vụ cho UBND, các ngành thành viên sớm xây dựng, cụ thể hóa việc xây dựng từng têu chí, biện pháp khắc phục khó khăn . Phấn đấu 2024 đảm bảo 100% tiêu chí theo kế hoạch.

Trước mắt UBND xã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể cho tiêu chí giao thông, kiểm kê zà soát toàn bộ các tuyến đường trục, đương liên thôn chưa đảm bảo, có kế hoạch đề nghị nâng cấp mở rộng các tuyến đường chưa đạt theo yêu cầu. Tiêu chí trường học: địa phương cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, có kế hoạch di chuyển, mở rộng diện tích khuôn viên nhà trường, phấn đấu Trường Tiểu học đạt chuẩn 2 theo kế hoạch.

Tiêu chí cơ sở văn hóa: Theo zà soát, hiện nay tiêu chí văn hóa mới có 2/8 nhà văn hóa thôn tạm đảm bảo theo yêu cầu, còn lại 6 thôn nhà văn hóa đã xuống cấp. Địa phương tập trung xây dựng lộ trình đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng nhà văn hóa các thôn, các thiết chế văn hóa.

Tiếp tục Đề nghị điện lực Chí Linh kiểm tra và cung cấp thêm trạm biến áp, đảm bảo tiêu chí chí Nông thôn mới nâng cao. Về giao thông thủy lợi : Tập trung đầu tư kênh mương, bê tông hóa đường nội đồng, phục vụ sản xuất. Để đáp ứng được các tiêu chí nêu trên, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu đòi hỏi sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo cảu cấp ủy chính quyền, sự chung tay góp sức của mỗi người dân nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng xã nhà văn minh, giàu đẹp.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1375
Trước & đúng hạn: 1375
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:13/08/2022 16:15:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG ĐẠO - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Duy Đăng

Địa chỉ: Thôn Kim Điền - Xã Hưng Đạo - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0988 269 408

Email: nguyenthihuongqtvp1@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0