Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
05/QĐ-UBND 07/01/5021 V/v ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2021” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
108/KH-UBND 06/04/2022 V/v Thành lập hợp tác xã lâm thời nuôi trồng thủy sản và xây dựng sản phẩm o coop trªn ®Þa bµn x· Hưng Đạo UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
109/QĐ-UBND 30/03/2022 Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về;Tải về;
98/KH-UBND 30/03/2022 Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Hưng Đạo UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
110/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
110/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
111/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
112/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
113/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
114/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
116/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
117/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
118/QĐ-UBND 30/03/2022 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
90/KH-UBND 23/03/2022 Thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
90/KH-UBND 23/03/2022 Thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
86/TB-UBND 22/03/2022 Thông báo lịch làm việc mùa hè UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
25/KH-UBND 26/01/2022 Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện " Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025" năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
26/KH-UBND 26/01/2022 Tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Hưng Đạo năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
27/KH-UBND 26/01/2022 Theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
24/KH-UBND 26/01/2022 Công tác phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã Hưng Đạo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1375
Trước & đúng hạn: 1375
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:13/08/2022 16:31:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG ĐẠO - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Duy Đăng

Địa chỉ: Thôn Kim Điền - Xã Hưng Đạo - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0988 269 408

Email: nguyenthihuongqtvp1@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 20,015