Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
05/QĐ-UBND 07/01/5021 V/v ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2021” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
23/11/2022 Tiếp cận chuẩn pháp luật Uỷ ban nhân dân xã Hưng Đạo Tải file Tải về;
369/TB-UBND 23/11/2022 Tiếp cận chuẩn pháp luật Uỷ ban nhân dân xã Hưng Đạo Tải file Tải về
370/BC-UBND 23/11/2022 Tiếp cận chuẩn pháp luật Uỷ ban nhân dân xã Hưng Đạo Tải file Tải về
337/KH-UBND 04/11/2022 Thẩm định, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa" năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
324/KH-BCĐ 26/10/2022 Kế hoạch thẩm định công nhận làng văn hóa năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
324/KH-BCĐ 26/10/2022 Kế hoạch thẩm định công nhận làng văn hóa năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
325/BC-UBND 26/10/2022 Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện đề án 10 ngày 30/6/20221 của thành ủy Chí Linh về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 20230 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
326/BC-UBND 26/10/2022 Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện đề án 11 ngày 30/6/20221 của thành ủy Chí Linh về xây dựng thành phố thông minh UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
322/BC-UBND 24/10/2022 Báo cáo phổ biến pháp luật năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
322/BC-UBND 24/10/2022 Báo cáo phổ biến pháp luật năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
323/BC-UBND 24/10/2022 Báo cáo về công tác chứng thực với đoàn kiểm tra của sở tư pháp UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
322/TB-UBND 24/10/2022 Về công tác phổ biến pháp luật năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
319/KH-UBND 21/10/2022 Thực hiện giờ làm việc mùa Đông UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
319/KH-UBND 21/10/2022 Thực hiện giờ làm việc mùa Đông UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
297/KH-UBND 09/10/2022 Kết quả hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
270/KH-UBND 28/09/2022 Tổ chức hưởng ứng 10 năm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2022 trên địa bàn xã Hưng Đạo UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
269/BC-UBND 27/09/2022 Giải trình kết quả thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
267/BC/UBND 23/09/2022 Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nội bộ đất nông nghiệp trên địa bàn xã giai đoạn 2018-2022 UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về;Tải về;
262/BC-UBND 20/09/2022 Tình hình hoạt động quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và các nguồn tài chính nhà nước UBND xã Hưng Đạo Tải file Tải về
12345
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2528
Trước & đúng hạn: 2528
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/11/2022 20:38:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HƯNG ĐẠO - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Duy Đăng

Địa chỉ: Thôn Kim Điền - Xã Hưng Đạo - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0988 269 408

Email: nguyenthihuongqtvp1@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 21,254